Profil

Studium

 • 2003 – 2011 studium na osmiletém Gymnáziu Litoměřická zakončené maturitou
 • 2011 – 2014 studium bakalářského oboru fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
 • 2014 – 2017 studium magisterského oboru fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Odborné kurzy

 • 2009 – Instruktor fitness v Trenérské škole Pavla Provázka
 • 2013 – Komplexní přístup na terapii triggerpointů s bližším pohledem na vývojovou a posturální kineziologii, přednášející Mgr. Petr Bitnar
 • 2013 – Letní fyziokemp zaměřený na tradiční i nevšední fyzioterapii, přednášející Mgr. Petr Bitnar, Mgr. Zdeněk Čech, PaedDr. Pavel Švejcar a další
 • 2014 – Zimní fyziokemp – Mgr. Zdeněk Čech, Mgr. Zdena Faltýnková a další
 • 2014 – konference X. Vinohradké odpoledne – Rehabilitace v kontextu nového tisíciletí
 • 2014 – vzdělávací akce ČSTL – Fyzioterapeutické vyšetření sportovců
 • 2014 – mezináodní konference Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii
 • 2015 – konference Fyzioterapie, psychoterapie a roztroušená skleróza
 • 2015 – hlavní pořadatel mezinárodní konference „Úloha nitrobřišního tlaku v prevenci bolestí zad“
 • 2015 – kurz Posilování a strečink ve fyzioterapii, část B a C
 • 2015 – mezinárodní konference Neurorehabilitace chůzí
 • 2016 – akreditovaný kurz MŠMT Zdravotník zotavovacích akc
 • 2016- 7-týdenní kurz Neurobiologie na Harvardově Univerzitě, Boston, USA 2016
 • 2016 – odborný kurz Manuální medicína u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství, přednášející Jőry Pauwels MSc. (Ost.), D.O., Inge Schuermans, MSc. (PT), D.O.
 • 2016 – odborný kurz Kinesiotaping
 • 2016 – konference Novinky ve sportovní medicíně – Dechová limitace výkonu
 • 2017 – konference Fyzioterapie a psychoterapie pacientů s roztroušenou sklerózou
 • 2017 – konference Fyzioterapie v souvislostech
 • 2017 – zahraniční kurz suché jehly TOP 30 DN – David G Simons academy
 • 2017 – zahraniční kurz Ultrasonografie hybného systému – Sonoskills
 • 2018 – kurz Bazální posturální programy – Jarmila Čápová, část A, B, C, D

Odborné praxe a zaměstnání

 • 2012 – současnost – Nemocnice Beroun
 • 2013, 2014 – Revmatologický ústav na Slupi, Praha
 • 2015 – Vivantes Klinikum Spandau, Berlín
 • 2015 – soukromá ordinace PhysioUp, Berlín
 • 2018 – současnost – Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře

Čestné funkce

 • viceprezident Asociace studentů fyzioterapie
 • člen akademického senátu 2. lékařské fakulty

Přednášková činnost

Trenérská škola I. a II. třídy ve Fitness akademie Ronnie.cz

Kurz nutričního poradce ve Fitness akademii Ronnie.cz

Odborný kurz Kineziotejpování, Tejpování v těhotenství a Neurologické tejpování ve Školatejpování.cz